RFID Карточки и брелоки: RFID Key Fob KPV-04; RFID Key Fob KPV-05; RFID Key Fob KPV-06; RFID Label Clamshell Card; RFID Tag gray; RFID Tag white; RFID Wrist Band 06-B; RFID Wrist Band 07-P/G; RFID Wrist Band 30mm.; RFID EM Marine; RFID RFID
     English          |  
      
       
  : PIC12F629
./: + 38 056 745-46-65
+ 38 044 494-35-72
   

, . -, . , .
 

*.zip

*.xls
02.04.18 .

-  - RFID - Карточки и брелоки

RFID Key Fob KPV-04


 :
RFID , EM-Marine, 125 5,5 , .

:


:

  :
RFID Key Fob-00

RFID Card Clamshell

 

RFID Key Fob KPV-05


 
:
RFID , EM-Marine, 125 5,5 , .

:


:
 

RFID Key Fob KPV-06


 
:
RFID , EM-Marine, 125 5,5 , .

:


:
 

RFID Label Clamshell Card


 
:
, RFID Clamshell Card

:


:
 

RFID Tag gray


 :
RFID, EM-Marine, 125 , ASK, .

:


:

  :
RFID Key Fob-00

RFID Key Fob-00 red

RFID Tag white

 

RFID Tag white


 :
RFID, EM-Marine, 125 , ASK, .

:


:

  :
RFID Key Fob-00

RFID Key Fob-00 red

RFID Tag gray

 

RFID Wrist Band 06-B


 :
RFID, , EM-Marine, 125 , ASK, ABS IP67
:

:


:
 

RFID Wrist Band 07-P/G


 :
RFID, , EM-Marine, 125 , ASK, ABS IP67
:

:


:
 

RFID Wrist Band 30mm.


 :
RFID, EM-Marine, 125 , ASK, ABS IP67, 30.
:

:


:
 

RFID EM Marine


 
:
(45mm.) EM Marine 125 kHz

:


:
 

        .  -