Микросхемы записи воcпроизведения речи Микросхемы записи-воспроизведения речи: TRT1212NL; TRPE-64936; TRPE-68678; TX1193NL; TX1262; TX1314; TX1492; PE-64934; PE-64952; PE-65389NL; Микросхемы записи воcпроизведения речи Микросхемы записи воcпроизведения речи
                 English       |  
      
       
  : PIC12F629

  ( * )
:
* :
*  :
* E-mail:

  ( * )
:
* :
*  :
* E-mail:
* , .:

, . -, . , .
 

  *.zip

  *.xls
16.05.22 .

-  - Микросхемы записи воcпроизведения речи - Микросхемы записи-воспроизведения речи

TRT1212NL


 


:
T1/E1 dual 1CT:1CT & 1CT:2CT PULSE T1212:
 

TRPE-64936


 


:
T1/E1 single 1CT:1 PULSE PE-64936:
 

TRPE-68678


 


:
T1/CEPT/ISDN-PRI dual 1CT:1CT & 1CT:2CT PULSE PE-68678:
 

TX1193NL


 


:
T1/E1 quad 1CT:2CT & 1CT:1CT:
 

TX1262


 


:
T1/E1 octal 1:2 & 1:2:
 

TX1314


 


:
T1/E1 single 1:1/1.26CT:
 

TX1492


 


:
T1/E1 2CT:1:
 

PE-64934


 


:
T1/E1 single 1:1:
 

PE-64952


 


:
T1/E1 dual 1:2CT & 1:1.36CT:
 

PE-65389NL


 


:
T1/E1 single 1:1:1.266:
 

 -